L O A D I N G
blog banner

ชาดำ ชาแดง ชาเขียวและการแต่งกลิ่น

การเเต่งกลิ่นชาลงในชาแต่ละชนิด

  1. ชาแดงหรือชาจีน นำมาแต่งกลิ่นได้ แต่มักจำกัดเพียงไม่กี่ชนิด อาทิ ชามะลิ และชาลิ้นจี่
  2. ชาเขียว ไม่นิยมนำมาแต่งกลิ่นกันนัก แบบฉบับญี่ปุ่นที่พอรู้จักกันแพร่หลายแต่เดิม เห็นมีเฉพาะชาเขียวข้าวคั่วเท่านั้นชาดำ นิยมนำมาแต่งกลิ่นและรสมากที่สุด ทั้งนี้คงด้วยรสเข้มของ
  3. ชาดำ เปิดรับกลิ่นและรสอื่นได้โดยไม่เสียรสชา ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญ

การชงชาดำต้องใช้น้ำที่เดือดจัด เพื่อกระตุ้นให้สารชาละลายออกมามาก ให้ได้รสชาติที่เข้มพอ นอกจากนั้นความร้อนยังช่วยให้น้ำมันในชาแตกตัว ส่งกลิ่นเต็มที่อีกด้วย นับเป็นกรรมวิธีการชงที่แตกต่างจากชาเขียวและชาแดง ที่ต้องใช้เพียงน้ำร้อนเท่านั้น ความร้อนช่วยกระตุ้นรสชาดำอย่างไร เห็นได้จากกรณีการต้มชาของอินเดีย เป็นการต้มชาบนเตาไฟ แทนที่จะเพียงแช่ชาในน้ำร้อนจัด ชานมแบบอินเดียจึงมีรสเข้มกว่าชานมทั่วไป

ซึ่งหลังจากการชง หรือ การต้ม ก็สามารถดื่มเป็นเครื่องดื่มร้อนได้ทันที หรือ นำมาใส่น้ำเเข็งเพื่อดื่มเป็นเครื่องดื่มเย็น หรือ ดื่มเป็นเครื่องดื่มปั่น โดยการนำชาที่ได้จากการชง และน้ำแข็ง ปั่นรวมกัน ด้วยเครื่องปั่น ได้อีกด้วย